Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt

  Thông báo:    Hệ thống đổi thẻ cào thành tiền mặt tự động Thegiare.vn ổn định không nuốt thẻ, mất thẻ không rõ lý do

Rút tiền Min 10k tự động 24/24 miễn phí  


Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri cố tình điền sai khiếu nại sẽ không sử lý. Sản lượng trên 1tr/ngày ib Tại đây để chỉnh giá tốt

 Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn 

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

 Không kết nối với API game bài, thẻ mua từ Visa Thẻ Tín Dụng, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản

 TẠO WEB CON : TẠI ĐÂY   

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 8.4% 8.4% 12% 12% 14% 14%
VIP 11.5% 11.5% 11.5% 8.2% 8.2% 11.8% 11.8% 13.5% 13.5%
Đại Lý/Api/Webcon 10.5% 10.5% 10.5% 7.5% 7.5% 9.5% 9.5% 12% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%
VIP 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.5%
Đại Lý/Api/Webcon 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đại Lý/Api/Webcon 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đại Lý/Api/Webcon 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13%
VIP 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 12.5% 12.5%
Đại Lý/Api/Webcon 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
VIP 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại Lý/Api/Webcon 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 20% 20% 18% 15% 14%
VIP 18% 18% 18% 15% 14%
Đại Lý/Api/Webcon 18% 18% 18% 14% 13.5%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
VIP 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại Lý/Api/Webcon 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%